תחומי פעילות

ניהול, תיאום ופיקוח בעבודות בנייה, כבישים ותחבורה, תשתיות ופיתוח שטח, ייעוץ הנדסי בוררות הנדסית וחו"ד מקצועיות.

כולל: ניהול, תיאום ופיקוח בעבודות בנייה, כבישים ותחבורה

כחברה מנהלת שמפעילה מתכננים בכל הדיסיפלינות

הכנת מסמכים למכרז, ביקורת המכרז וחוות דעת טכנית

תיאום מול מתכננים, קבלנים וגורמים רלוונטיים

תיאום וליווי תכנוני כולל:קידום זמינות, ליווי סטאטוטורי, ניהול סיכונים, ניהול תכנון מוקדם ומפורט

מעקב אחר ביצוע העבודה כולל: פיקוח צמוד על ביצוע העבודה באתר, ניהול יומני  עבודה, מעקב אחר לוחות זמנים ותקציבים

באתר, קיום פגישות עבודה שבועיות וכפי הצורך בשטח, הכנה והפצת סיכומי פגישות, בדיקה ואישור

חשבונות  קבלנים, קיום מסירות ראשוני וסופי לפרויקטים

ניהול תיאם ופיקוח בעבודות הסדרי דרכים

הכנת מפרטים טכניים לעבודות בהנדסה אזרחית.

חו"ד ובוררות בסוגיות הנדסיות כגורם מוסמך ופוסק מטעם ארגון המהנדסים בישראל.

Comments are closed.